IDA Hub võtab sihikule rahvusvahelised filmiproduktsioonid

Inkubaatoriprogrammi kandideerimine on avatud 14. märtsist kuni 12. aprillini 2024

Ida-Virumaal alustab sisutegevusi filmi ja multimeedia innovatsioonikeskus IDA Hub, millega luuakse eeldused rahvusvaheliste produktsioonide teenindamiseks Eestis ja toetatakse seeläbi audiovisuaalse valdkonna arengut. Keskuse rajajateks on Ida-Viru Investeeringute Agentuur (IVIA), Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK) ning teadus- ja ärilinnak Tehnopol. 

Filmi ja multimeedia innovatsioonikeskuse IDA Hubi eesmärk on toetada filmitalentide ja nutikate tulevikutegijate arengut. Keskuse asutamine Ida-Virumaale toetab Õiglase Ülemineku Fondi ühte olulist eesmärki muuta piirkonna majandusmudelit mitmekesisemaks ja toetada väike ettevõtluse arengut piirkonnas. IDA Hubi tugevuseks on komplekssed lahendused ja võimekus ühendada tehnoloogia areng filmitööstuse vajadustega.   

Keskuse füüsilise rajamise ja sisukontseptsioonile vastavaks kujundamise ning hilisema haldamise eest vastutab Ida-Viru Investeeringute Agentuur (IVIA). Keskusele on plaanis nurgakivi panna käesoleva aasta teises pooles. Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK) koostöös Tehnopoliga loob filmiinnovatsioonikeskusele sisu, mille käigus viiakse ellu uuendusliku kontseptsiooniga inkubatsiooniprogramme, lõimitakse kogukonda ja toetatakse kohalikku majanduselu sidusettevõtetele väljundplatvormi pakkumisega. 

Aprillis tulemas uus inkubaatoriprogramm

IVEK käivitab aprillis loomemajanduse ettevõtjatele mõeldud inkubaatoriprogrammi, kuhu on oodatud nii tegutsevaid kui ka alustavaid ettevõtjaid ja eraisikuid, kes soovivad olla seotud audiovisuaalse valdkonna arengutega.

“Programmi raames saavad inkubandid toetust nii personaalse mentorluse kui ka praktiliste koolituste vormis, et aidata arendada oma ettevõtet. Avatav programm hõlmab baasteadmisi filmitootmisest, turundusest, äriplaneerimisest ning rohemajandusest,” avas inkubatsiooniprogrammi koordinaator Britta Merirand planeeritava inkubatsiooniprogrammi sisu.

Pilootaastal toimub osa programmi tegevustest veebis, võimaldades osalemist üle Eesti. Programmis osalevatele inkubantidele määratakse vajaduspõhine mentor, kes on filmitootmise ja multimeedia ekspert ning ettevõtluse alal toetavad inkubante omakorda ettevõtluskonsultandid. Uus inkubatsiooniprogramm toetab muutusi, mis on vajalikud maakonna majandusmudeli mitmekesistamiseks. Inkubaatoriprogrammi kandideerimine on avatud 14. märtsist kuni 12. aprillini 2024

Loodav keskus pakub uuenduslikke võimalusi

Tehnopol Startup Inkubaator avab IDA Hubis filmi- ja multimeedia suunitlusega kiirendiprogrammi, kus saavad tuule tiibadesse filmitööstust nügivad tehnoloogiapõhiste ideedega iduettevõtted. Programmijuht Olga Kurdovskaja rõhutas, et filmitööstus on pidevas muutumises ning tehnoloogia mängib olulist rolli filmide tootmisel, eriti kõrgtehnoloogiliste eriefektide ja virtuaalsete stseenide loomisel.

“Loodav filmiinnovatsioonikeskus ei toeta ainult vajalikku infrastruktuuri loomist, vaid pakub ka uuenduslikke võimalusi iduettevõtetele ja loomeettevõtetele. Läbi inkubatsiooniprogrammide ja omavahelise koostöö tekib keskkond, kus uued ideed saavad olla toeks filmitootmise valdkonna arendamisel,” ütles Kurdovskaja.

Ta täpsustas, et eesmärk on luua tugev ja dünaamiline ökosüsteem, mis toetab filmivaldkonna arengut Eestis ja aitab kaasa uute ideede, uute tehnoloogiate ja talentide arengule. “Kui sul on alustav tehnoloogiaettevõte, pühendunud meeskond ja oled idee tasandilt jõudnud juba edasi MVP või prototüübini, siis kandideeri kindlasti filmi- ja multimeediakiirendisse. Avaldusi võtame vastu kuni 30. aprillini 2024.”  

Esimeste testkohortide eesmärk on valideerida sisuteenuseid, korjata tagasisidet ning arendada 2025. aasta kevadeks tugevad ja terviklikud ning valdkonda toetavad inkubatsiooniprogrammid. Filmi ja multimeedia innovatsioonikeskuse IDA Hubi programme rahastab Euroopa Liit.

Tehnopol Startup Inkubaator loob alustavatele iduettevõtetele hoogsa kasvukeskkonna. Oled oodatud liituma Tehnopol Startup Inkubaatori filmi- ja multimeediakiirendiga, kui soovid tehnoloogiapõhiste ideedega filmitööstuse valdkonda edasi viia. Filmi- ja multimeediakiirendi keskendub eelkõige multimeedia, virtuaalse ja täiendatud reaalsuse ning nendega kaasuvatele valdkondadele ning arendab sellele keskenduvaid iduettevõtteid. Täpsem info kiirendi kohta on leitav siit: www.startupincubator.ee

Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK) on Ida-Viru maakondlik arenduskeskus, mis nõustab ettevõtteid, avalikku sektorit ja kolmanda sektori organisatsioone. Lisaks koordineerib maakonna turismiklastrit, haridusklastrit ja loomeklastrit. www.ivek.ee 

Täpsem info alustava inkubatsiooniprogrammi kohta on leitav siit: https://ivek.ee/inku/ 

Sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur (IVIA) on avaliku sektori arendusorganisatsioon, mille asutajad on Vabariigi Valitsus (rakendusüksus Regionaal- ja Põllumajandusministeerium) ning Lüganuse, Kohtla-Järve, Jõhvi ja Narva omavalitsused. IVIA peamine eesmärk on kaasa aidata uute töökohtade loomisele Ida-Viru maakonnas. www.ivia.ee 

Mis on DigiPRO ja kes seda teevad? Loe siit

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Kolm korda nädalas

Telli DigiPRO uudiskiri

Kolm korda nädalas spetsiaalne DigiPRO liikmetele tehtud uudiskiri, et sa midagi olulist maha ei magaks.