RIA 12! Peadirektor Margus Noormaa sünnipäevaintervjuus: oleme kui virtuaalne päästeamet

Peadirektor Margus Noormaa käe all on RIA suutlikkus ja võimekus kasvanud kordades.Foto: Nelli Pello

“Kui on kriis, ei küsi me esimese asjana, kes ja kui palju meile selle lahendamise eest maksab. Teeme asja ära ja siis tegeleme järgmiste küsimustega. Meie taga on terve Eesti, kes ootab, et teeksime oma asja võimalikult hästi,” räägib Margus Noormaa, kelle käe all on Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) nelja aastaga kasvanud tagasihoidlikust organisatsioonist üheks olulisemaks riigiasutuseks.

Juuni esimesel päeval tähistab RIA 12. sünnipäeva. Tähtpäeva puhul räägib peadirektor Margus Noormaa, mille poolest võib RIA tööd võrrelda päästeametiga ning miks on tähtis, et küberturvalisuse ja riigi infosüsteemi eest vastutaksid erilised inimesed.

Teid nimetati RIA peadirektoriks 2019. aasta märtsis. Kui palju erineb tänane RIA nelja aasta tagusest?

Tänane RIA erineb toonasest märkimisväärselt. Kui neli aastat tagasi ütlesin, et töötan RIA-s, siis küsiti, miks nii kaugel – Tallinnas ei tahtnud töötada? Enam seda muret ei ole.

Toonane RIA oli oluliselt väiksem ja vähemate ülesannetega. Nelja aastaga on RIA kasvanud mitu korda – nii koosseisult kui eelarvelt, veel rohkem mahult ja teenuste hulga poolest. Suhteliselt tagasihoidlikust ja väikesest asutusest on tänaseks saanud üks olulisemaid riigiasutusi. 

Mis on olnud olulisemad muutused?

Kõige suurem muutus on ilmselt see, et RIA, mis tegutses “best effort” põhimõttel, on täna 24/7 toimiv asutus, mis suudab intsidentidele reageerida ööpäevaringselt. See tähendab, et aastaid tagasi tehti asju täpselt nii, nagu jõuti või saadi. IT-s kasutatakse selle kohta mõistet “best effort”. Piltlikult öeldes tähendab see, et kui öösel toimub intsident, proovitakse vastav spetsialist üles ajada ja kui ta ärkab, siis tuleb ja teeb asjad korda. Teenus hakkab tööle. Kui ei ärka, tegeletakse intsidendiga esimesel võimalusel.

Kui mõtleme, milliseid teenuseid RIA pakub, siis neist enamik töötab katkematult, näiteks eID ei saa töötada üheksast viieni. Ootus on, et meie teenused oleksid kogu aeg püsti. Neli aastat tagasi polnud RIA-l võimekust ega ressurssi seda tagada. Täna julgen ma öelda, et meil on see võimekus 24/7 olemas. See on väga oluline muutus.

Meie suutlikkus ja võimekus on kasvanud kordades ning seetõttu julgen öelda, et RIA on täna asutusena palju tõsiseltvõetavam ja suudab rohkem ära teha. See on põhiline vahe.

Mida selline kasv asutuse seest vaadates tähendab?

Kasvuga kaasnevad alati väljakutsed. Esiteks on vaja uued inimesed organisatsiooni “sisse tuua”, et nad saaksid aru, milline on töökultuur, mille peab omaks võtma, ja milliseid väärtusi tuleb järgida. Kõige raskem on reeglitega, mis pole kuskil kirjas – need peavad kanduma edasi inimeselt inimesele.

Kui neli aastat tagasi oli RIA-s ligi 150 töötajat ja tänaseks on tulnud sama palju juurde, siis see ongi kõige suurem väljakutse – tagada asutuse tulemuslik töö kasvu tingimustes. Eriti kui arvestada, et viimased kolm aastat on meie keskkonda mõjutanud märkimisväärselt koroonakriis ja sõda Ukrainas.

Kuna RIA-s on võimalik teha asju, mida kunagi varem tehtud ei ole, siis on organisatsioonis kombeks asju koos arutada ja üksteist toetada.Foto: Rene Riisalu

Mis väärtused need on, mida RIA töötajad peaksid kandma?

Üle asutuse kokkulepitult on meie põhiväärtused: võtan vastutuse, õpin ja jagan ning teen koostööd. Ei midagi liiga keerulist, aga samas organisatsiooni jaoks olulised. Ühed on need väärtused, mis on meil kirja pandud ja kokku lepitud: oleme lugupidavad, arvestame üksteisega jne. Aga siis on veel hulk sisemisi kokkuleppeid, mida pole kirjas. Näiteks et me ei tee ainult seda, mis on ametijuhendis kirjas, vaid teeme nii palju kui vaja. Kui on kriis, siis me ei küsi esimese asjana, kes ja kui palju meile selle lahendamise eest maksab. Teeme asja ära ja siis tegeleme järgmiste küsimustega. Meie taga on terve Eesti, kes ootab, et teeksime oma asja võimalikult hästi. See tähendab, et peame teatud olukordades panustama rohkem kui mõne teise asutuse ametnik.

Näiteks valimiste puhul ei saa me öelda, et me ei jõua õigeks päevaks valmis. Need tulevad täpselt kokkulepitud ajal, mitte varem ega hiljem, ning eksimisruumi pole. Me ei saa öelda, et valimised õnnestusid 99,8 protsenti – siis järelikult valimised ebaõnnestusid. Küberturvalisuse puhul on samamoodi. Kui tuleb ette mingi intsident, ei saa me öelda, et täna ei tegele, tööpäev sai läbi. Tegeleme sellega kohe ja nii kaua, kuni asi saab lahendatud.

Kui palju selliseid kriise ette tuleb? Millega peab RIA-sse tööle tulev inimene arvestama?

See on lahutamatu osa meie tööst, et peame kogu aeg olema valmis reageerima. Veidi meenutab see päästeameti tööd: kui ei ole parasjagu vaja tuld kustutada, tegelevad päästjad muuga – treenivad või puhkavad –, aga kui tuleb tegutseda, siis on nad kohe valmis. Meil on samasugune valmisolek, lihtsalt nemad toimetavad füüsilises ja meie virtuaalses keskkonnas. Aga intsidendi mõju võib virtuaalses keskkonnas olla sama tõsine või kui meenutame näiteks 2017. aasta ID-kaardi kriisi, siis isegi hullem, kuna ühiskonna tegevus halvatakse üsna pikaks ajaks.

Täna ei ole mõtet rääkida, et me toimetame digiriigis. Tegelikult ei ole juba mõnda aega võimalik digiriiki ja muud riiki eraldada, sest nendevaheline sõltuvus on meil totaalne. Kui pangamaksed ei tööta või ID-kaardiga ennast tuvastada ei saa, on mõju kohe kõigil tunda.

ID-kaardi kriisi pressikonverents 2017. aastal.Foto: Nelli Pello

Sageli kardetakse tööd riigisektoris, kuna see võib olla piirav. Aga teil vist rutiini kartma ei pea?

Rutiini kindlasti ei ole. Meil ei tea praktiliselt kunagi, mis päeva jooksul juhtuma hakkab. Sisuliselt tuled hommikul tööle ja siis hakkab juhtuma – hea on, kui juhtub töö ajal. Mõnikord juhtub laupäeva õhtul ka. Samas ei pea kõik ootamatu olema tingimata kriis või intsident. Juhtub rohkem ikka head – mõni ootamatult visiidile tulev välisdelegatsioon, töövõit või õnnestunud koosolek. 

Mida me juhtidena üritame kindlasti vältida, on tekitada liigset bürokraatiat bürokraatia enda pärast. Kuigi see võib olla riigiasutustele omane, et bürokraatiat on rohkem, siis meil on seda täpselt nii palju kui vaja ja mitte grammigi rohkem.

Tegelikult ei ole riigiasutustel tarvis töökorralduselt ja -kultuurilt erasektorist ülemäära erineda. Meil on täpsemad reeglid eelarvejuhtimise osas ja reeglid tulenevalt avaliku teenistuse seadusest, aga sellega ka suures plaanis asi piirdub. Kõik muu on suhteliselt sarnane erasektori asutustega. Jah, me ei saa lubada startupilikult sauna keset kontorit, sest peame kogu aeg meeles pidama, et kasutame maksumaksja raha, aga kõike, mida on vaja mugavaks töö tegemiseks, me suudame ja ka tagame.

Mis muudab töö RIA-s põnevaks?

Meie ampluaa on liiga lai, et igav jõuaks hakata. Teenuseid on palju, tegevusvaldkond on suur ja enda realiseerimise võimalusi on igal tasandil üsna palju, kui vaid endal tahtmist on.

Meil on võimalik ennast realiseerida nii koostöös erasektori, partnerite ja erinevate riigiasutustega – küll ministeeriumite, ametite ja inspektsioonidega – kui ka rahvusvahelise suhtluse poole pealt. Meil käib aastas külas üle saja välisdelegatsiooni, lisaks on meil rahvusvahelised projektid, mille raames käime teistes riikides RIA kogemust jagamas. Kes tahab maailma näha, siis see võimalus on RIA-s täiesti olemas. Tohutult palju on võimalusi õppimiseks ja enesetäiendamiseks.

Üks meie müügiartiklitest uutele töötajatele on see, et meil on võimalik teha midagi, mida keegi teine maailmas teinud pole ja seda veel riigiasutuses.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit valis aasta teoks tänavu RIA küberturbe meeskonna töö Eesti digiökosüsteemi probleemideta toimimas hoidmise eest olukorras, kus küberründed on mitmekordistunud. Auhinna võtsid vastu RIA küberturvalisuse keskuse juht Gert Auväärt ja CERT-EE juht Tõnu Tammer.Foto: ITL

Millist kindlust riigiasutuses töötamine pakub?

Kindlus tuleb kas või sellest, et riigieelarve on stabiilsem kui mis tahes eraettevõtte oma. Lihtsalt öeldes tähendab see, et kui eraettevõtja võib pankrotti minna, siis riigiasutusega on see tõenäosus oluliselt teine. Kui riigiasutus läheb pankrotti, tähendab see, et riik läheb pankrotti.

Teiseks ei sõltu me nii palju sellest, mida n-ö omanik tahab. Kui ettevõtte omanik otsustab, et paneb firma kinni, siis on töötajad piltlikult öeldes tänaval. Riigiasutuses nii ei saa olla. Esineb küll koondamisi ja töö ümberstruktureerimist, aga need on pikemalt ette teada ja on võimalus selleks paremini valmis olla.

Kolmandaks täidab riigiasutus funktsioone, mis peaksid riigi kodanike elu paremaks muutma. See annab ühe mõõtme juurde. Erafirmades on see haare väiksem ja rohkem fokuseeritud konkreetsetele toodetele või teenustele, meil on see spektrum palju laiem.

Milliseid väärtusi te töötajatele pakute?

Meile on tähtis, et töötajad tahavad hommikul tööle tulla. Või siis tahtma avada kodus arvutit, kui nad teevad kaugtööd. See tähendab, et töörežiim peab olema paindlik – igaüks valib endale sellise töökorralduse, nagu talle meeldib, töö iseloom võimaldab ja tema konkreetses üksuses on kokku lepitud.

Kindlasti ei tekita me töötajatele täiendavat stressi sellega, et kohustame neid iga päev kontorisse tulema ja tundide kaupa ummikutes istuma. Meil on töötanud inimesed ka Kanaaridelt ja Filipiinidelt ning see täiesti toimib. 

Igal aastal on RIA töötajatel võimalik osaleda spordisarja Start IT CUP raames erinevatel võistlustel. IT-kart on RIA pärusmaa – aastatel 2021 ja 2022 oleme koju toonud kuldmedalid.Foto: Ardo Säks

Milliseid kaugtöö võimalusi te pakute?

Koroonaajal pakkusime töötajatele välja, et kui tahad alaliselt kaugtööle jääda ja positsioon seda võimaldab, siis maksame ühekordse 1000-eurose toetuse. Tingimus oli see, et ei tohi kontoris käia rohkem kui kord nädalas. Tänaseks on selle diili peale läinud ca 50 inimest ja tundub, et selline korraldus neile sobib. Ca 70 protsenti koosseisust käib tööl hübriidvormis. See on kasulik ka rahaliselt, kuna vaatamata kasvule pole me pidanud kolima suurematele pindadele.

Mis on põhilised isikuomadused, et RIA-s edukas olla?

Me värbame erilisi ja tarku inimesi. See erilisus võib seisneda milles iganes. Jah, see tekitab aeg-ajalt hõõrumist ja komplikatsioone, sest erilised inimesed on reeglina suured isiksused, aga mida rohkem on meil töötajaid, kellel on heas mõttes mingid “kiiksud”, kes on oma ala fanaatikud, seda rohkem on ka uusi ideid ja värsket mõtlemist. Riigiametina on meil palju kohustusi, kuid ka võimalusi. Kui on tahtmist midagi päriselt korda saata, on RIA-s kõik eeldused selleks olemas.

Kui töötajad meilt lahkuvad, ei lähe nad edasi päris suvalistesse kohtadesse, vaid erasektori tippspetsialistideks, vahel harva mõnda riigiasutusse või panevad täiesti oma ettevõtte püsti. Palju on ka näiteid, kus endised RIA inimesed töötavad täna rahvusvaheliste ekspertidena ja müüvad oma know-how’d. Näiteks küberturvalisus on valdkond, mis on maailmas praegu väga nõutud ja spetsialiste on selgelt vähem kui tegelikult vajadust.

Võti Tulevikku karjäärimess TalTechis. RIA värbab erilisi ja tarku inimesi, peamine on soov midagi ära teha.Foto: Nelli Pello

Erilised inimesed

Haapsalust pärit Tarmo Hanga on RIA-s töötanud 15 aastat. Märkimist väärib see sellepärast, et tegelikult tähistab Riigi Infosüsteemi Amet juuni esimesel päeval alles 12. sünnipäeva, varem kandis see Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse nimetust (akronüüm sellegipoolest RIA). “Kui mälu ei peta, siis olin RIA-s 47. inimene, kui tööle tulin. Eks ma olen ise ka mõelnud, mis mind RIA-s nii pikalt paigal on hoidnud. Ma arvan, et vastus on, et siin ei hakka kunagi igav,” sõnab Tarmo.

15 aasta eest alustas Tarmo RIA-s tehnoloogiajuhina, tänaseks vastutab ta peaarhitektina selle eest, et Eesti riigi infosüsteem laitmatult toimiks. “Tänases rollis on minu ülesanne vaadata kogu RIA tehnoloogia stack’i üldiselt ning hoida RIA erinevaid arhitekte omavahel sünkroonis ja vaadata, et asjad oleksid mõistlikult lahendatud,” sõnab Tarmo.

Tarmo kinnitab, et väljakutsetest RIA-s puudust ei tule. “Kõige silmapaistvam oli 2017. aasta ID-kaardi kriis, kus meie ülesandeks oli tekitada olukord, et ID-kaartide uuendamine saaks nii kiireks ja probleemivabaks kui vähegi võimalik. Tulemus oli see, et kaartide uuendamistsükkel mitmekordistus algselt mõnelt tuhandelt kaardilt päevas 40 000-ni,” meenutab ta.

Tarmo nimetab ennast väikestviisi “kriisisõltlaseks”, kuna paremat viisi arenemiseks ja õppimiseks tema arvates pole. “Kui on niisugune ühtlane mugav sült, toimub minu jaoks mandumine. Mitte et ma kriise hirmsasti tahaks, aga paraku on need elus õppetundide jagajad,” ütleb RIA peaarhitekt.

Tarmo arvates on RIA-s läbilöömiseks esmatähtis avatus muutustele ja kiire arenemisvõime, kuna mugavustsooni neil pole. “Lisaks innovatiivsus – võimekus puudulike sisendandmete pealt leiutada uusi lahendusi,” märgib ta.

Kuidas vastutusrikka töö kõrvalt auru välja lasta? Tarmo soovitab valida hobid, mis võimaldavad ennast täielikult välja lülitada. “Mina tegelen kolmandat hooaega mesindusega. See on väga hea ja meditatiivne tegevus. Eriti tore on, kui istud kenal kevad- või suvehommikul kohvitassiga tarude kõrvale maha ja vaatad, kuidas kodanikud toimetavad. See annab mõnusa laengu,” räägib RIA peaarhitekt.

RIA peaarhitekt Tarmo Hanga.Foto: Seiko Kuik

RIA riigiportaali osakonna tarneinseneril Anneli Asseril täitus tänavu RIA-s viis aastat. “Positsioone on olnud siin ametlikult kaks – teenusehaldur ning tarneinsener –, kuid tegelikkuses võiksin öelda, et on olnud pigem üks amet ja selleks on tehniline Hunt Kriimsilm,” sõnab ta.

Millised kohustused üheksa ameti hulka mahuvad? “Saan teha seda, mis mulle meeldib ning see on omaette nokitsemine ja mõne teemaga süvitsi tegelemine. Suur osa töömahust läheb vigade otsimise ja parandamise peale, samuti süsteemide korrashoiu ja uuendamise peale. Juurde on tulnud koosolekute protokollimine ja vähenenud klientidega suhtlemine,” kirjeldab Anneli oma tööülesandeid.

“Kõige põnevam on luua – RIA lemmiksõna kasutades – automaagiat. Ehk luua automaatseid lahendusi ja näha, kuidas need töötavad. Mind köidab, sest saan teostada süvaanalüüsi, kui mõni komponent ikaldab,” võtab Anneli kokku, mis teda oma töö juures köidab.

Ka tarneinseneri vaatenurgast kinnitatakse, et rutiinist võib RIA-s vaid und näha. “Oh kui tore oleks rutiin vahepeal küll! Pigem on iga päev midagi uut lahendada. Tehnoloogia areng paratamatult sunnib paindlikkusele,” sõnab ta. Sellegipoolest jääb töö kõrvalt piisavalt vaba aega, et lauamängu või hea telesarja seltsis auru välja lasta.

Parim stressileevendus on Anneli sõnul looduses käimine. Kui rääkida hobidest, mainib ta surnuaedades jalutamist. “Hetkel on lemmikuks kodulähedane Rahumäe linnakalmistu. Kalmistud ja seal maetud räägivad tihti oma loo. Lisaks on põnev näha, kui erinevalt inimesi maetakse ja haudu tehakse,” selgitab ta, mis teda erilise hobi juures köidab.

RIA riigiportaali osakonna tarneinsener Anneli Asser.Foto: Seiko Kuik

RIA 12

  • 1990. aasta detsembris moodustati Riigikantselei haldusalas Eesti Informaatikafond (EIF), mis oli aasta varem moodustatud Eesti Informaatikanõukogu tööorgan
  • 1996 korraldati Eesti Informaatikafond ümber Eesti Informaatikakeskuseks
  • 2003. aasta mais loodi Eesti Informaatikakeskuse ja Riigihangete Keskuse liitmisel Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus (RIA)
  • 1. juunil 2011 sai Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusest Riigi Infosüsteemi Amet
  • Tänaseks töötab RIA-s 270 inimest, 70 neist lisandus eelmisel aastal
  • Mehi on RIA-s 62%, naisi 38%
  • Noorim töötaja on 19-aastane, vanim 61-aastane
  • Ligikaudu 25% RIA töötajatest töötab püsivalt kaugtööl, 70% kasutab võimalust töötada osaliselt kontoris ja osaliselt kaugtööl
  • RIA töötab 24 h
  • Vabatahtlik voolavus 2022. aastal oli 11%, 2023. aastal 2,8%
Mis on DigiPRO ja kes seda teevad? Loe siit

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Kolm korda nädalas

Telli DigiPRO uudiskiri

Kolm korda nädalas spetsiaalne DigiPRO liikmetele tehtud uudiskiri, et sa midagi olulist maha ei magaks.