Puhas kood või triigitud särk: tech värbaja avaldab, mida ta tööotsijalt kõige rohkem ootab

“Soovituslik on enne intervjuule tulemist tutvuda Wise’i toodetega,” rõhutab Rafaela Sousa, kelle sõnul ei tasu vestlusel karta ka ausat kliendikogemuse jagamist.Foto: Wise

“On meeletult tore rääkida kandidaadiga, kes on enne intervjuule tulekut teinud korralikku eeltööd,” räägib Wise’i tehnoloogiarollide värbaja Rafaela Sousa. Ettevõtte kultuur, ülesehitus, ametikoha iseärasused ning värbamisprotsess — need on teemad, millega tasub end enne töövestlust kurssi viia.

Wise’is töötatakse igapäevaselt ettevõtte nelja väärtuse järgi, mis kõlavad ettevõtte töö- ehk inglise keeles: No drama, good karma; Customer > Team > Ego; We get it done; This isn’t just a job, we’re a revolution. Neid põhimõtteid arvesse võttes on üles ehitatud ka Wise’i töövestlused. Sousa selgitab, kuidas see täpselt välja näeb ning kuidas intervjuud edukalt läbida.

Hästi tehtud kodutöö on eduka vestluse nurgakivi

Töövestlus pole ühesuunaline küsimuste-vastuste voor, vaid mõlema osapoole võimalus üksteist tundma õppida. Valmistudes vestluseks tuleks kirja panna kõik küsimused, mis end ette valmistades pähe tulevad — Wise’i värbamisprotsessis on kandideerijal alati võimalus intervjueerijatelt küsimusi küsida.

Kindlasti võiks rääkida oma kogemustest sarnaste toodete või teenustega — mis on meeldinud, mis olid puudujäägid, milliseid täiendusi oleks vaja. “Soovituslik on enne intervjuule tulemist tutvuda Wise’i toodetega,” rõhutab Sousa, kelle sõnul ei tasu vestlusel karta ka ausat kliendikogemuse jagamist.

“Kindlasti küsin igalt inimeselt, miks ta soovib just Wise’iga liituda,” toonitab Sousa. “Soovin teada saada, mis inimest ettevõttega tutvumisel kõige enam kõnetas. Olid selleks meie väärtused, missioon või hoopis töökultuur?” Lisaks tuleks kindlasti välja tuua ka kõik kõhklused — nii saavad kõik küsimused vastused ning mõlemad osapooled aru, kas ettevõte sobib kandidaadile ning tema ettevõttesse.

Wise’is ehitatakse tooteid järgides MVP (minimum viable product) lähenemist. Insenerikandidaatidelt otsitakse seega oskust lihtsustada kompleksseid probleeme ning süveneda enne lahenduste leidmist sellesse, mis on valesti ja mida peaks prioritiseerima.

Seda oskust testitakse läbi kogu vestluse, paludes lahendada erinevaid olukordi — tekkigu need juba olemasoleva või alles ideefaasis toote juures. “Soovitame terve vestluse vältel selgitada oma mõttekäike ja lahendusi nagu oleksime kolleegid, mitte intervjueerijad,” räägib Sousa.

Toodet välja töötades on esikohal kliendi soovid

Wise’is ehitatakse toodet miljonitele kasutajatele — nii rahvusvahelise haardega ettevõtetele, maailmaränduritele, diginomaadidele kui ka koduriigist mujale kolinud inimestele, kes vajavad teenust raha piiriüleseks saatmiseks, hoiustamiseks või teises valuutas maksmiseks. 

“Tooteinsener peab järgima mõttemalli, mille järgi asetatakse kliendikogemus ja tagasiside alati esikohale” märgib Sousa. Iga Wise’i autonoomne tiim, mille koosseisu kuulub ka arendaja, analüüsib ise oma ehitatava toote tagasisidet ning prioritiseerib neid arendusi, mis loovad võimalikult paljudele klientidele võimalikult suurt väärtust. 

“Investeerime palju sellesse, et oma teenused kõige optimaalsemal ja kergesti skaleeritaval viisil toimima saada,” rõhutab Sousa. Kõige olulisemaks tagasisidestajaks on Wise’i lõppkasutaja, kelle tagasiside, soovide ja kommentaariga peab iga arendaja oma töö käigus arvestama.

“Wise’i tooted on mõeldud lahendama päris inimeste päris probleeme. Nii peab iga insener endalt küsima: “Millist kliendi probleemi meie ehitatav toode päriselt lahendab?“ juba enne, kui lahendusega tegelema hakatakse,” selgitab Sousa. 

Juhi oma tööd ise

Wise’is puuduvad probleemide lahendamiseks kindlad juhised ja reeglid. Lahendusi tuleb pidevalt ise välja mõelda ja luua, mistõttu otsib ettevõte enda ridadesse kindlasti just hakkajaid töötajaid.

Toodet välja töötades on oluline aru saada, et selles protsessis puuduvad õiged ja valed vastused. Oma otsuseid teevad insenerid tuginedes vettpidavatele faktidele ja andmetele, kuid alati peab enne tegutsemist välja mõtlema vastuse küsimusele “Miks?”. 

Wise’i tooteinsenerid juhivad kogu süsteemitehnoloogia elutsüklit, mille hulka kuulub ka oma ülesannete prioritiseerimine. Projektijuht küll analüüsib, planeerib ja osutab, millele võiks kliendi tagasisidele tuginedes oma fookust seada, kuid insenerid panevad ise oma ülesanded enda jaoks tähtsuse järjekorda panema. Arvesse tuleb võtta ülesande kriitilisust, mõju kliendikogemusele ning lahendamise ajalist mahtu.

“Insenerid ja kõik teised tiimiliikmed võivad julgelt pakkuda oma ideid ning uusi lähenemisi, ehitamaks veelgi paremaid tooteid, ” lisab Sousa.

Julgus anda tagasisidet on edu alus

Wise’i tööpõhimõtetega käib käsikäes ka avatud tagasisidestamine ehk kõigi tööprojektid on avalikud ning kolleegide tagasiside neile on alati oodatud. “Värbamisprotsessi käigus julgustame kandidaati rääkima kogemustest ja väljakutsetest, millega ollakse kaastöötajate koodi üle vaadates kokku puutunud,” märgib Sousa. 

Konstruktiivne tagasiside aitab arendajatel ka ise oma töö kvaliteeti kontrollida. Selleks vaadatakse juba värbamisprotsessi ajal, kas kandidaat jälgib koodikirjutamise parimaid praktikaid ja põhjendab oma valikuid. “Me loodame näha, et tööhoos ei unustata kvaliteeti ning kirjutatakse alati võimalikult puhast koodi,” märgib Sousa.

Mis on DigiPRO ja kes seda teevad? Loe siit

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Kolm korda nädalas

Telli DigiPRO uudiskiri

Kolm korda nädalas spetsiaalne DigiPRO liikmetele tehtud uudiskiri, et sa midagi olulist maha ei magaks.