Sisuturundus

Trinidad Wisemanis jagatakse kliendilt laekuvat raha oma spetsialistidega

Varem DigiPROs ilmunud artiklites on saanud lugeda Trinidad Wisemani (TWN) kultuurist ja väärtustest, sellest, kuidas toimib TWN-is hübriitöö ning millised on arengu- ja õppimisvõimalused. Selles artiklis räägib ettevõtte tegevjuht ja asutaja Ander Tenno rahast ehk TWN-i palgamudelist. 

Lisatasu saab iga kuu

“Lisatasu on meil palga igakuine osa, mitte summa, mida vahetevahel saab,” teatab Ander Tenno. 

Ta selgitab, et spetsialistide palgad on lisaks põhipalgale otseses sõltuvuses oma tööga ettevõttele sisse toodud käibest. Teisisõnu klientidelt laekuvast rahast, kuid ise kliente muidugi otsima ei pea.

Lisatasu kujuneb Tenno sõnul kindla süsteemi alusel ning seda makstakse igakuiselt. Lisatasu osakaal kogupalgast on tüüpiliselt 20-40%: kogenud spetsialistidel väiksem (kuna nende põhipalk on suurem), alles oma arengutee alguses olevatel töötajatel suurem.

Miks just selline palgamudel? 

Ander Tenno ütleb, et kirjeldatud palgasüsteem loob keskkonna, kus igaühe sissetulek sõltub suuresti temast endast ning see vähendab oluliselt vajadust kontrollida inimeste töötegemise aega või kohalolekut. Nii on ka ettevõttel palju lihtsam toimetada vastavalt oma väärtustele (eriti inimkesksus ja autonoomsus). 

“Oleme märganud, et inimeste töövõime on erinev. Me ei oota kelleltki ületunde ega töötamist mittejätkusuutlikus tempos. Samas tundub õiglane, et spetsialist, kes rohkem panustab, saab selle eest ka rohkem tasu,” selgitab ta.

Hea pool on Tenno sõnul ka see, et tunnihindade kasvades suurenevad palgad automaatselt. Näiteks 5-eurone tunnitasu muutus kliendiga toob palgale juurde umbes 200 eurot. “Meie kogemus on näidanud, et meie palgasüsteem aitab motiveeritult töötada ja teha kliendile head tööd. Samuti motiveerib see põhjalikult läbi analüüsima ja koostama kliendile õiglaseid pakkumisi.”

Panus peegeldub palgas

Tenno rõhutab, et TWN-is peegeldub igaühe tööpanus ja kaasamõtlemine ka tema palganumbris.

TWN-is on korraga ühes kuus töös kuni 150 erinevat projekti. Seega mahuhinnangute tegemist ja metoodikate üle otsustamist on palju. Kõik see annab võimaluse kiiresti areneda ja kujundada oma palganumbrit ise. 

“Me anname oma tiimi liikmetele palju vabadust ehk ei piira ega dikteeri, mida ja kui kaua mingis projektis peab tegema. Vabadusega kaasneb aga ka vastutus oma töö eest,” lausub Tenno.

Ta põhjendab, et just seepärast otsitakse tiimi eelkõige proaktiivseid ja iseseisvaid spetsialiste, kes on võimelised analüüsima töömahtu, mõtlema metoodiliselt ning kujundama ise omale huvitavaid projekte.

“Mõistagi võtab uuel töötajal kohanemine pisut aega, kuid inimesed, kes julgevad kohe rohkem nõu küsida, arenevad kõige kiiremini.”

Spetsialistide palk sõltub kolmest sambast (ei, mitte pensioni omadest!)  

Sarnase väärtusega spetsialistide palgad ei erine TWN-is sama sissetoodud raha korral üksteisest märkimisväärselt. Nagu arenguteede artiklis räägitud, ei sõltu palk kaugeltki ainult sellest, kui hästi keegi mingit vahendit või tehnoloogiat oskab. See on kombinatsioon paljudest faktoritest.

“TWN ei kasuta võimalust kellegi kiire arengu pealt teenida. Sel juhul tõuseb tavapärasest kiiremini ka inimese vastutus ja töötasu,” viitab Tenno.

Oskused

Rääkides oskustest, sõltub spetsialistide palk TWN-is sellest, kui hästi saab ta hakkama tüüpilisemate projektidega. Hästi on hakkama saadud siis, kui klient jääb rahule. 

Mingi ala spetsialistiks olemine tähendab, et seda ala peab tundma hästi. Oskused arenevad igapäevase töö käigus, samuti läbi iseõppimise ning (sise)koolituste ning ettevõttes pööratakse sellele üsna palju tähelepanu.

Oskuste all ei mõelda Tenno sõnul ainult vastava rolli tehnilisi oskusi, vaid ka projektijuhtimismetoodikate (nt Scrum) tundmist. Samuti oskust sujuvalt kasutada kõiki tööks vajalikke vahendeid, unustamata spetsiifiliste vahendite kõrval ka selliseid süsteeme nagu Jira, Confluence, Noko, Sharepoint, Outlook.

Spetsialistid, kes valdavad mitut eri töölõiku (nt disain/front-end või UX/analüüs) on aga hinnas alati. Kuid universaalsus pole Tenno sõnul siiski ainus tee –samavõrd hinnatud on mingi konkreetse lõigu tippspetsialistid.

Märkimisväärseid plusspunkte toob valmidus ja oskus teisi juhendada, samuti osalemine ettevõtte arendamises, uute töömeetodite ja -vahendite juurutamine, sisekoolitused ning müügipresentatsioonid.

Sobivus ettevõttega ja professionaalsus oma tegevuses 

“Ka suurim ekspert pole ettevõtte jaoks väärtuslik, kui ta näiteks oma üleolevuse või pahurusega keskkonda mürgitab või jätab lubatud asjad tegemata,” toob Tenno välja veel ühe olulise aspekti.

Vastutustunne, valmidus vaadata oma konkreetsest ülesandest veidi kaugemale, koostöötahe ja elementaarne viisakus on kõik TWN-is töötamiseks vajalikud. (Loe siit TWN-i põhiväärtuste – inimkesksuse, professionaalsuse ja autonoomsuse kohta).

CV ehk formaalne turuväärtus

Head oskused ja sobivad isikuomadused on töö tegemise seisukohalt määrava tähtsusega, aga see pole veel kõik. Nimelt on valdav osa TWN-i klientidest suured organisatsioonid, kes reeglina esitavad tööd tegevale meeskonnale ka formaalsed nõuded. 

Eriti tüüpiline on see avalikus sektoris, kes annab umbes poole TWN-i tulust. Lisaks on osadel klientidel kombeks inimeste headust hinnata CV-de põhjal ning piisavalt hea CV-ga tiimiliikme olemasolu võib mõne töö saamisel osutuda otsustavaks.

Millised on tüüpilised nõudmised (paljud nendest tekivad töö käigus iseenesest, erand on kõrgharidus)?

  • Kõrgharidus – märkimisväärseid lisapunkte annab erialane kõrgharidus, natuke lisa magister või ekvivalent (Euroopa hangetes).
  • Töökogemuse pikkus vastavas rollis (2 aastat miinimum, 3 tüüpiline, 5+ annab juba mõned lisapunktid).
  • Projektireferentsid vastavas rollis viimase 3 aasta jooksul. Miinimum 4-5 erinevat projekti, kuid mida rohkem (sh suuri) projekte, seda uhkem. Natuke lisapunkte saab, kui on nii avaliku-, kui ka erasektori projekte.

Tundus põnev?

Kui TWN-i hübriidtöö mudel, kultuur ja väärtused sind kõnetasid ning tunned, et TWN-is töötamine võiks olla sinu jaoks, tutvu töökuulutustega ja võta julgesti ühendust! Vabu töökohti jagub pea kõikides rollides tiimijuhist arendajate, analüütikute, disainerite ja testijateni välja.

Mis on DigiPRO ja kes seda teevad? Loe siit

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Telli Geeniuse kõige hinnalisemad lood oma postkasti

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate DigiPRO ja Ärigeeniuse olulisematest lugudest.