KPMG äriblogi

Energiaettevõte ei tohiks jääda küberturvalisuse küsimustes üksi

Praeguseks on alles jäänud vähe ettevõtteid, kes poleks vähemalt osa enda põhilistest äritoimingutest digitaalsesse maailma üle viinud.

Tänu interneti olemasolule on digitaalseid sõnumeid võimalik ühest maailma nurgast teise edastada kõigest mõne sekundiga, mis lihtsustab tunduvalt uute ideede levitamist üle maailma ning muudab miljonite inimeste ja ettevõtete igapäevased tegevused lihtsamaks kui kunagi varem. Ka energiasektori ettevõtted pole siinkohal erand. 

Turvarisk elutähtsatele teenustele

Igal positiivsel muutusel on tihti olemas ka negatiivne külg – ühendades enda teenused laia maailmaga, loome me teeraja enda ettevõtte põhifunktsioonide toimimiseks vajalike süsteemideni ka pahatahtlikele osapooltele. Turvalisuse tagamisest energiasektoris räägib lähemalt KPMG küberturvalisuse nõustaja Igmar Ilves.

Energiasektoris on küberturvalisuse tagamiseks oluline olla võimalikest ohtudest mitu sammu ees – riskide realiseerumisel võivad tagajärjed olla väga tõsised, ütleb KPMG küberturvalisuse nõustaja Igmar Ilves.Foto: KPMG

Energiasektori ettevõtetes üle maailma on elektritööstuse toimimiseks loodud operatiivse käidutehnoloogia (inglise keeles Operational Technology ehk OT) arvutisüsteemide ja ettevõtete ärilise suhtluse andmesidevõrkude (IT-süsteemide) vahel suurenemas liideste arvud. Tihtipeale on eelmainitud OT -süsteemid aga töötamas vanadel platvormidel (legacy systems). 

Eelmainitud liidesed luuakse reeglina legacy süsteemide monitoorimise ja hoolduse lihtsustamiseks ning isegi kaughalduseks. Sellised liidesed parandavad OT-süsteemidele ligipääsu paindlikkust, mille kaudu paraneb teenuse tagamise operatiivsus. Samas võib selliste liideste kaudu avaneda võimalus kurjategijatel pääseda ligi eelmainitud süsteemidele. Suurimaks probleemiks legacy süsteemidel on nende haavatavus, mis on tingitud sellest, et vanemal tehnoloogial põhinevatele lahendustele ei ole reeglina aastaid turvauuendusi välja töötatud. Lisaks legacy süsteemide kasutamisele võib suureks ohuks olla ka ebapiisava eraldatuse loomine OT ning IT infosüsteemide vahel.

Energiaettevõtted on mainitud riskidest üldjuhul teadlikud ning seetõttu rakendanud ka kaitsemeetmeid. Antud riske tuleb võtta väga tõsiselt – küberintsidendi tagajärjed operatiivsetes arvutisüsteemides võivad olla katastroofilised: elektrijaamad seiskuvad ja elektrivõrkudes tekivad katkestused.

Sellega kaasnevad omakorda elektrivarustuse katkestused ja oht inimeste elule ja tervisele. Energiaettevõttele tähendab see korvamatut maine- ja finantskahju. Võimalikud tehnilised kaitsemeetmed võivad siinkohal olla demilitaartsooni loomine (demilitarized zone ehk DMZ), tulemüürid, võrgupõhised sissetungituvastuse süsteemid (network-based intrusion detection system ehk NIDS), sissetungitõrje süsteemid (intrusion prevention system ehk IPS), ruuterid seadistatud pääsuloenditega (access control list ehk ACL), andmesidedioodid jpm.

Energiaettevõtted on atraktiivne sihtmärk

Edukalt organisatsiooni sisevõrku infiltreerunud kuritegelikud rühmitused võivad ähvardada energiaettevõtte protsesside häirimist (või isegi peatamist), juhul, kui ettevõte ei täida kurjategijate poolt seatud tingimusi.

Kurjategijad võivad sellises olukorras olla väga erineva taustaga – alates amatöör-tasemel häkkeritest kuni hästi rahastatud, riiklikul tasemel organisatsioonideni. Viimaste kurjategijate motivatsioon on reeglina raha või poliitilise eesmärgi saavutamine. Potentsiaalne rünnak võib tulla nii väljastpoolt (reeglina interneti kaudu) kui ka seestpoolt – suureks ohuks võivad olla organisatsiooni enda pahatahtlikud töötajad, kes omavad ligipääsu kõikvõimalikele süsteemidele. 

Ilmekas näide konkreetsest rünnakust on 2015. aasta küberrünnak Ukraina energiaettevõtetele, mille tulemusel katkes ajutiselt osa elanikkonna elektriga varustamine. Aktuaalsem näide on aga 2021. aasta mais toimunud lunavara rünnak USA energiaettevõttele Colonial Pipeline, mille tõttu peatas ettevõte kõik operatiivsed tegevused (kütuse transportimise) rünnaku tagajärgede likvideerimiseks – selle tulemusel tekkis ajutine kütusepuudus mitmetes USA osariikides.

Sünergia aitab riskide haldamisel

  1. Tehniliste kaitsemeetmete rakendamise kõrval on energiaettevõtetel oluline näha suuremat pilti – võimalikud riskid peavad olema laiaulatuslikult kaardistatud ning ohuhinnanguid tuleb järjepidevalt uuendada. 
  1. Lisaks tehnilistele haavatavustele on vaja analüüsida ka füüsilise turvalisuse aspekte, organisatsioonilisi turvameetmeid ning ohtude geopoliitilisi tegureid. Ettevõtete küberkaitsestrateegia peaks kirjeldama eelmainitud ohtude kaardistamist, kaitsemeetmete väljatöötamist, paigaldamist ja nende järjepidevat parendamist; andmesidevõrkudes anomaaliate / intsidentide tuvastamist ja õigeaegset reageerimist; optimaalseid varundus- ning taasteplaane; reegleid kõikidele töötajatele organisatsiooni kaitsmiseks jpm.
  1. On oluline, et energiaettevõtted ei jääks antud riskide käsitlemisel üksi. Olenemata enda spetsialistide võimekusest jääb alati oht, et midagi jäetakse ettevõtte sees kahe silma vahele. Näha laiemat pilti ning nii-öelda „kastist välja mõelda“ aitavad võimekad partnerid. 

Energiasektoris on küberturvalisuse tagamiseks oluline olla võimalikest ohtudest mitu sammu ees – riskide realiseerumisel võivad tagajärjed olla väga tõsised. Seetõttu on tähtis panustada küberturvalisuse tagamisse mitmetasandiliselt – seda nii iseseisvalt ettevõttesiseselt kui ka strateegiliste partnerite abiga. 

Mitmetasandiline lähenemine loob küberkaitses sünergia – sõltumatud küberturvalisuse eksperdid võivad aidata energiaettevõtetel leida seni avastamata turvanõrkusi ning kinnitada või ümber lükata olemasolevaid ohuhinnanguid ja kaitsemeetmete tõhususe hinnanguid. 

Kolmanda osapoole hinnang võib anda energiaettevõttele täiendava kinnituse, et kaitsemeetmete valikud, küberkaitse investeeringud ning ohtude hindamise metoodika on olnud adekvaatsed ning optimaalsed.

Mis on DigiPRO ja kes seda teevad? Loe siit

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Telli Geeniuse kõige hinnalisemad lood oma postkasti

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate DigiPRO ja Ärigeeniuse olulisematest lugudest.