KPMG küberturvalisuse teenuste juht Mihkel Kukk: “Ettevõtet ei saa osta eelneva IT-auditita”

KPMG küberturvalisuse teenuste juht Mihkel Kukk.Foto: KPMG

Majanduses on heitlikud ajad, mis toovad alati kaasa ettevõtete oste ja müüke. Ühtedele annavad need hea võimaluse oma turupositsiooni parandada ning teiste jaoks võib olla ettevõtte müük võimalus oma elutöö realiseerida, ütleb KPMG küberturvalisuse teenuste juht Mihkel Kukk. 

Ilmselgelt ei osta keegi põrsast kotis, nii et iga ühinemise või omandamisega (M&A tehinguga) käib kaasas põhjalik finants- ja juriidiline analüüs. Siia lisandub tänapäeval üha suuremat rolli mängiv tehingueelne IT-audit, mis võtab tükkideks lahti omandatava või müüdava ettevõtte IT-lahendused ning nende haldamise küsimused.

Infosüsteemide toimimine on ettevõtluses elutähtis, isegi kui on tegu vanakooli tüüpi tootmis- või teenindusfirmaga, kus IT-l on pigem tugifunktsioon. “Samas kasvõi andmeleke või klienditeenindussüsteemi rike halvavad tõsiselt ettevõtte tegevuse ning selliste olukordadega ei taha keegi kokku puutuda,” ütleb Kukk. 

KPMG rahvusvaheliste uuringute põhjal on 90 protsenti ettevõtetest üle elanud vähemalt ühe küberrünnaku ning 26 protsenti neist juhtumitest pani firma tegevuse ajutiselt seisma. Intsidendi mõju võib olla ettevõtte tegutsemisele väga ränk.

Seega tuleks M&A tehingute korral veenduda, mis seisus on ostetava või ühineva ettevõtte IT köögipool. Täiesti möödapääsmatu on IT-audit tehingutes, kus ostetakse tehnoloogilist toodet või teenust pakkuv ettevõte. “Näiteks tarkvaratoode nõuab põhjalikku testimist, et kas see ikka töötab nii, nagu väidetakse,” toob Kukk välja. “Siia alla käib tarkvaratoote lähtekoodi analüüs, et pärast ei selguks halva üllatusena, et see on auklik nagu Šveitsi juust.” 

IT-lahendustele keskenduvad idufirmad testivad oma toodet pidevalt, sest neile on ettevõtte müük äriplaani sisse kirjutatud. Kindlaid protsesse järgiv tootearendus loob tugeva vundamendi hilisemale exit’ile ning lubab ettevõtte eest küsida ka kõrgemat hinda. Sellele vaatamata peab ka idufirma omandamisega kaasas käima põhjalik ostueelne analüüs.

Küberturvalisuse kontroll on kriitilise tähtsusega

Tehingupoolte IT-lahendused peavad hästi haakuma ning lisaks toimepidevuse ja turvalisuse tagamisele looma sünergiat, mis on M&A tehingute üks eesmärk. Näiteks kui ettevõtted, kes on otsustanud leivad ühte kappi panna, kasutavad erinevate tootjate eri ajast pärit võrgulahendusi, siis kaasneb nende integreerimisega rahaline ja muu ressursikulu, mida peab arvesse võtma. “Sama kehtib infoturbe vallas. Kui käibel on küberkaitse lahendused, mida viimati uuendati 4-5 aastat tagasi, siis võivad need olla lootusetult ajale jalgu jäänud,” märgib Kukk. 

Auditi käigus tuleb uurida küberturbe poliitikat ja infoturbealast dokumentatsiooni ning nende rakendamist. Lisaks tuleks läbi viia haavatavusanalüüs ja turvariskide hindamine, et tuvastada võimalikud nõrkused.

Mida kontrollida infoturbes?

Ostueelne IT-audit tuleb dokumenteerida

IT-audit aitab müüjatel ja ostjatel mõista ettevõtte tehnoloogilist keskkonda, hinnata riske ja tagada sujuv üleminek uutele omanikele. Enne auditit peavad müüja ja ostja kokku leppima, mis on protseduuri eesmärgid ja ootused. “Tegu on andmemahuka ettevõtmisega, kuna audit võib hõlmata IT-süsteemide ja -seadmete inventuuri, ülevaadet tarkvarast, litsentsidest ja sertifikaatidest, toimepidevuse põhimõtteid jne,” ütleb Kukk. 

Auditiprotsessi käigus kogutud teave ja tulemused tuleb põhjalikult dokumenteerida. See peab hõlmama auditiprotsessi käiku, leitud puudusi ja soovitusi nende parandamiseks. Auditi eesmärk on ikkagi saada aus ja ammendav ülevaade tehingus osaleva ettevõtte IT-olukorrast ning vältida vaidlusi ostu-müügitehingu lõppfaasis või hiljem.

Audit tagab, et nii müüja kui ka ostja mõistavad täielikult ettevõtte tehnoloogilist keskkonda ja tuvastavad riskid, millega tegeleda. Ostjale annavad punased lipud IT-s aluse nõuda kas nende kõrvaldamist või tingida ettevõtte hinna üle. Müüja saab korralikult läbi viidud IT-auditi korral kinnituse, et pakutav kaup on aus ning üllatusi pole oodata kummalegi poolele.

Mis on DigiPRO ja kes seda teevad? Loe siit

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Kolm korda nädalas

Telli DigiPRO uudiskiri

Kolm korda nädalas (esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti) spetsiaalne DigiPRO liikmetele tehtud kommenteeritud uudiskiri, et sa midagi olulist maha ei magaks. Iga uudiskirja magnet on meie ajakirjanike kirjutatud pikem artikkel, mis meie arvates võiks selles valdkonnas töötavaid inimesi huvitada ja neile vajalik olla