Kuidas kasvada nutika IT-lahenduse ja töökindla taristu abil üleeuroopaliseks äriks?

R8 Jenny eesmärk on saavutada hoonetes soovitud sisekliima võimalikult väikeste kuludega.Foto: R8 Technologies

“Garaažist” alustanud ning tänaseks 15 riigis üle kogu Euroopa tegutsev R8 Technologies juhib tehisintellekti toel suurte, tehniliselt keerukate hoonete sisekliimat ja energiakasutust. R8 teenus katab rohkem kui 2,3 miljonit ruutmeetrit hooneid – eelmisel aastal aidati klientidel energiakuludelt kokku hoida ligi 7 miljonit eurot ning emiteerimata jäi üle 15 000 tonni CO₂ heidet. See kõik on aga R8 meeskonna veendumuse kohaselt alles sissejuhatuseks “paksemale raamatule”.  

Uurisime R8 Technologiesi tegevjuhilt Siim Täkkerilt, mis on nende edu aluseks, kuidas sõltub kasv IT-taristust ning millist kasu on andnud oma süsteemide ja andmete kolimine Eestis asuvasse tippklassi andmekeskusesse. 

R8 Technologiesil on seljataga muljetavaldav kasvulugu. Millega kliente võlute, et olete suutnud üsna lühikese ajaga alustada tegevust üle kogu Euroopa, alates Soomest kuni Portugalini välja?

Meie eeliseks on tehniliselt tugev meeskond ning meie poolt välja arendatud tehisintellektil põhinev lahendus R8 Jenny, mis aitab siduda omavahel kinnisvara tehnosüsteemid, IT, AI ja teised sellega seotud valdkonnad. Oleme arendanud R8 Jenny välja nullist, kasutades selleks tööstusrevolutsiooni 4.0 lahendusi (IoT, Big Data, AI, ML) ning klientide soove ja vajadusi. 

R8 meeskonna ja R8 Jenny eesmärgiks on saavutada hoonetes soovitud sisekliima minimaalsete kuludega. Soovime anda ülevaate hoone ja selle tehnosüsteemide toimivusest ning raporteerida saavutatud tulemustest, sh ka ESG nõuetele vastavusest. Lahendust on edukalt rakendatud üle kogu Euroopa, saavutades märkimisväärseid tulemusi energia kokkuhoius – keskmiselt ligi 20 protsenti. 

Meie ambitsioon ja võimekus sellega aga ei piirdu – eesmärgiks on laieneda üle maailma, et aidata kaasa nii globaalsete kui ka lokaalsete eesmärkide saavutamisele. Seega tuleb tunnistada, et energiasäästuga kaasnev CO₂ emissiooni vähendamine on tänasel päeval isegi tähtsam kui otsene sääst eurodes või dollarites.

R8 Technologies on saanud tõmbekeskuseks maailmas hetkel kõige nõutumatele ajudele. Selleks magnetiks ei ole enam cloud computing või software development, vaid AI. R8 AI-tuumiku moodustavad Eestis selle ala koolituse ja töökogemuse saanud inimesed, kelle hulgast leiab ka kohalikke teadlasi ja õppejõude. 

Võib öelda, et teie ettevõtte võtmepositsioonil on tehisintellekt. Kuidas see aitab aga energiat säästa?

Tänapäevased hoonete tehnosüsteemid koosnevad tuhandetest, kümnetest tuhandetest ja vahel lausa sadadest tuhandetest andmepunktidest. Süsteemide pidev ümberseadistamine on pea võimatu ülesanne inimesele, seevastu aga väga sobilik ülesanne piirideta võimekusega tehisintellektile. 

Meie loodud tehisintellektil põhinev tarkvaralahendus R8 Jenny juhib proaktiivselt hoonete tehnosüsteeme eesmärgiga saavutada mugav sisekliima minimaalsete kuludega, võttes arvesse mineviku, oleviku ja tuleviku energiatarbimist mõjutavaid muutusi, näiteks ilmaprognoos, hoonete külastatavus ja isegi tuule suund. 

Lisaks õpib R8 Jenny ajas, kuidas reageerib iga konkreetne hoone väiksematele välistemperatuuri, päikesevalguse, õhuniiskuse jms muutustele. See tähendab, et tehisintellekti juhtimise all hooned mitte ainult ei reageeri, vaid valmistuvad proaktiivselt ka lähitulevikuks, kasutades selleks nii kättesaadavaid kui ka õpitud andmeid. Nii saavutataksegi igapäevaste sadade ja tuhandete väiksemate muudatuste tulemusena tehnosüsteemide seadistustes igas hoones märgatav energia kokkuhoid.

Kas saate ka mõne kohaliku hästi tuntud näite tuua?

Kui tuua välja vaid üks näide, siis kogu Ülemiste City linnak – seal on R8 Jenny poolt juhtimises ca 350 000 m² erinevaid äri-, kaubandus- ja meelelahutushooneid ning büroosid.

Teie äris on ilmselgelt tähtsal kohal andmed ja IT-taristu. Millistest põhimõtetest siin lähtute?

Klientide ootustele tuginedes on selge, et meie serverid peavad paiknema stabiilses ja jätkusuutlikkust tagavas keskkonnas.

Mõnda aega tagasi kaardistasime Eesti andmekeskused ja olime meeldivalt üllatunud, et siinsele turule oli tulemas uus tegija väga vinge kontseptsiooniga, mida keegi ei olnud seni julgenud ette võtta – Greenergy Data Centers. 

GDC eelistamise peamiseks põhjuseks oli, ja on ka praegu, turvalisus ja pakutavate teenuste täispakett. Teiseks – GDC pühendumus energiatõhususele ja taastuvenergia kasutamisele, mis on ka üks R8techi DNA-sse sisse kirjutatud väärtustest. Kolmandaks, võib ka öelda, et  emotsionaalseks väärtuseks, nimetaksin seda, et nii GDC kui ka R8tech on mõlemad oma teenusega niinimetatud frontrunner’id ja pärinevad Eestist.

R8 tegevjuht Siim Täkker.Foto: R8 Technologies.

Mis on andmete kättesaadavusele ja analüüsile toetuvas äris teie jaoks veel oluline?

Lisaks kvaliteedile ja unikaalsusele on meie jaoks oluline ka klientidele pakutava teenuse kindlus, sest meie halduses on Eesti suurimad kinnisvaraobjektid ning suured kinnisvaraoperaatorid üle Euroopa. 

See tähendab, et peame tegema oma parima ja kasutama parimaid saadaolevaid lahendusi ka sisseostetud teenuste puhul. Greenergy Data Centers vastab Baltikumi piirkonnas meie nõuetele kõige paremini. Meil on suur vastutus ja spetsiifilised riskid, mida me väga tähelepanelikult ja pühendunult maandame.

Loomulikult on meie äris kriitilise tähtsusega ka side kvaliteet – me peame jõudma oma klientideni. GDC sobib ka selle kriteeriumi alusel meile suurepäraselt. 

Paljud ettevõtted valivad oma äri arendades oma serverite ja avaliku pilveteenuse vahel. Miks olete otsustanud oma serverite ja andmekeskuste kasuks?

Oma serverid on meie teadlik valik. Meie klientide ja partnerite jaoks on meie lahenduse stabiilsus ja turvalisus oluline. Selle tagamine on võimalik vaid siis, kui me kontrollime oma tehnoloogia kõiki aspekte ja see on omakorda võimalik ainult oma serverite ja sidevahendite korral.

Milliseks on kujunenud süsteemi senine töökindlus?

Pärast kolimist GDC andmekeskusesse on meie süsteemid töötanud ilma katkestusteta ehk 100%. See on eesmärk, mida me soovisimegi saavutada.

Mis rolli on teie eduloos mänginud GDC?

Tuginemine GDC sertifikaatidele ja nõuetele vastavusele on oluline argument mitmetele rahvusvahelistele klientidele. 

Kuidas hindate koostööd GDC-ga?

Senine koostöökogemus GDC-ga on väga hea – see, mida on lubatud, on ka täidetud. GDC pluss on tähelepanelik suhtumine kliendi soovidesse, tugev tehniline kompetents ja professionaalne meeskond, kes oskab ja tahab lahendada kliendi erivajadusi ja aitab kaasa lahenduste sujuvale leidmisele.

Kas GDC andmekeskuses paiknemine on teile toonud ka ärilist kasu?

Ootasime stabiilset, katkestustevaba keskkonda ja saime selle. Tänu sellele on meie kliendid olnud meie teenusega veelgi rohkem rahul ning oleme neile rahvusvahelises mastaabis veelgi tõsisemalt võetav koostööpartner. 

Mis on DigiPRO ja kes seda teevad? Loe siit

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Kolm korda nädalas

Telli DigiPRO uudiskiri

Kolm korda nädalas spetsiaalne DigiPRO liikmetele tehtud uudiskiri, et sa midagi olulist maha ei magaks.