Kes või mis on DevOps ja miks see arenduses nii tähtis on?

Tarkvaraarendus on läinud aina kiiremaks ja keerulisemaks ning see nõuab ka arendajatelt uusi oskusi. Edukaks arenduseks on vaja tihedat koostööd erinevate meeskonnaliikmete vahel ning sujuvat tarkvara kasutuselevõttu. Siin tuleb mängu DevOps, mis polegi täiesti uus viimase aja nähtus, kuid muutub üha tähtsamaks. Selle mõiste selgitab lahti Singleton.

DevOps on üks tarkvaraarenduse metodoloogia, mis ühendab tarkvaraarenduse ja operatsioonide meeskonnad üheks ühtseks ja koostööd toetavaks üksuseks. 

DevOpsi eesmärk on luua sujuv tarkvaraarendus- ja kasutuselevõtu protsess, mis suurendab tarkvara kvaliteeti ja kiirendab uute funktsioonide turuletoomist.

DevOpsi mõiste põhineb kahe olulise poole kokkusulamisel. See on arenduse (ehk Development – Dev) ja operatsioonide (ehk Operations – Ops) vahelise lõhe ületamine. 

Traditsiooniliselt on need kaks tiimi töötanud omaette, mis võib kaasa tuua kommunikatsiooniprobleeme ja möödarääkimist, ajakava ületamist ja muid takistusi tarkvara arendusprotsessis, mis seotud tiimidevahelise läbikäimise vähesusega. DevOpsi abil aga ühendatakse arendus- ja operatsioonitiimid ühte meeskonda, millel on üks ühine ja selge eesmärk: tõhusa ja kvaliteetse tarkvara arendamine ning selle sujuv käivitamine.

Meeskond saab tuge vähemalt viiel erineval moel

DevOpsi spetsialistid vastutavad tarkvaraarenduse tsükli igas etapis, sealhulgas planeerimises, arendamises, testimises, kasutuselevõtus ja järelhoolduses.

Nad toetavad meeskonda järgmistes olulistes valdkondades:

  1. Tarkvaraarenduse automatiseerimine. DevOpsi spetsialistid kasutavad erinevaid automatiseerimisvahendeid, et lihtsustada tarkvaraarendusprotsessi ja vähendada inimlike vigade võimalust. Näiteks võivad nad automatiseerida loomisprotsesse, testimist, konfiguratsioonihaldust ja rakenduse käivitamist.
  2. Tarkvara kohaletoimetamine ja kasutuselevõtt. DevOpsi spetsialistid keskenduvad tarkvara kiirele ja stabiilsele kasutuselevõtule. Nad loovad vahendid ja protsessid, mis tagavad tarkvara õigeaegse käivitamise ning sujuva ja katkematu tarne kasutajatele.
  3. Taristu haldamine. DevOpsi spetsialistid vastutavad tarkvara töökeskkonna eest ja hoolitsevad, et see toimiks arendajate jaoks laitmatult.
  4. Koostöö ja kommunikatsiooni parandamine. DevOpsi spetsialistid on ka omamoodi väljaõppinud suhtluseksperdid, sest soodustavad sujuvat koostööd arendus- ja operatsioonide meeskonna vahel, luues nende jaoks ühiseid platvorme ja tööriistu. Nad tagavad, et mõlemad meeskonnad mõistavad üksteise vajadusi ja suudavad koos lahendada probleeme.
  5. Järjepidevus ja stabiilsus. DevOpsi põhieesmärk on tagada tarkvara stabiilsus ja järjepidevus arendusest tootmiseni. Spetsialistid töötavad välja protsesse ja vahendeid, mis aitavad vähendada ebaõnnestunud värskenduste või häirete riski ning tagavad tarkvara turvalisuse ja usaldusväärsuse.

Miks on DevOps nii oluline?

DevOps pakub mitmeid eeliseid tarkvaraarendajatele ja organisatsioonidele tervikuna. Ka tellijate jaoks on nad olulised, sest tagavad stabiilse ja selge arenduskeskkonna ja annavad ülevaate, millises seisus tarkvaraloome on. 

Siin on mõned kõige olulisemad põhjused, miks DevOps on nii oluline:

  1. Kiirem turuletoomine. Tänu neile saavad arendajad kiiremini välja töötada ja käivitada uusi funktsioone ning rakendada värskendusi. See lubab ka ettevõtetel kiiremini reageerida muutuvatele turunõudmistele ning saavutada konkurentsieelise.
  2. Parem tarkvara kvaliteet. DevOpsi protsessid katavad ka näiteks pidevat testimist, tagasisidet tellijatelt ja järjepidevust, mis kõik aitab parandada tarkvara kvaliteeti. Automatiseeritud testimine ja protsesside standardimine vähendavad vigade võimalust ning aitavad tuvastada ja lahendada probleeme juba väga varajases arenduse etapis.
  3. Sujuv koostöö. DevOps ühendab arendus- ja operatsioonitiimid, luues sujuva koostöökeskkonna. See parandab kommunikatsiooni, vähendab asjatut topelt-tööd ja tagab meeskondade ühtse eesmärgi saavutamise.
  4. Suurem süsteemide stabiilsus. DevOpsi fookus on süsteemi järjepidevusel, stabiilsusel ja turvalisusel ning see aitab vähendada tarkvaravigadele reageerimise aega, vähendades  suuremaid rikkeid või katkestuste aega.
  5. Töökeskkonna efektiivsus. DevOps toob kaasa parema tarkvaraarenduse efektiivsuse, vähendades korduvaid ülesandeid, automatiseerides käsitsi tehtavaid protsesse ja vähendades ajakulu tarkvara kasutuselevõtuks.

DevOps on seega muutumas tarkvaraarenduses üha olulisemaks ja lubab palju kiiremini reageerida muutuvatele tellija vajadustele. Tarkvara maailmas on DevOps muutumas praegu üha enam standardiks ning paljud ettevõtted püüavad selle rakendamisega saavutatud kasu paremini ära kasutada. Tarkvaraarendajana on oluline mõista DevOpsi põhimõtteid ja tööriistu ning võtta omaks sellisele koostööle orienteeritud kultuur. DevOpsi tundmine ja oskus sellega töötada annab tegelikult eelise nii tellijale kui arendajale, sest mõlemad võidavad arenduse kiirusest ja kvaliteedist. Seega DevOpsi rakendamisega võidavad kõik ja kaotajaid pole.

Mis on DigiPRO ja kes seda teevad? Loe siit

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Kolm korda nädalas

Telli DigiPRO uudiskiri

Kolm korda nädalas spetsiaalne DigiPRO liikmetele tehtud uudiskiri, et sa midagi olulist maha ei magaks.