Oodatud innovatsioonitugi depressiooni ravile on tulemas

Depressiooni töötuba.Foto: Tehnopol

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol ning ravimifirma Janssen Eesti korraldatud töötoast tõusis lendu idee, mis aitab lahendada proovikivisid depressiooni ravimisel nii patsiendi kui ka ravimeeskonna jaoks. Ideed hakkab teostama tarkvaraarendusettevõte Thorgate koos vaimse tervise valdkonna ekspertidega.

WHO ja Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise rohelise raamatu andmetel on depressioon maailmas enim levinud psüühikahäire, mis põhjustab märkimisväärset tervisekaotust. Lisaks haiguse põdejale kahjustab depressioon ka maailma majandust – igal aastal kaotab maailm triljon dollarit depressioonist ja ärevusest tingitud produktiivsuse languse tõttu.

Meeleolu- või ärevushäirega patsiente on varasemast rohkem

Möödunud aasta kevadise koroonakarantiini ajal täheldasid psühhiaatrid, et Eestis tekkis rohkem meeleolu- või ärevushäire esmase diagnoosi saanud patsiente (ERR). Ka inimesed ise märkisid, et nad tajuvad rohkem stressi ja ärevust. Iga-aastaselt lisandub Eestis üle 20 000 psüühikahäire diagnoosi saanud inimese.

Haigusena on depressioon väga kompleksne, muutes diagnoosimise ja ravi keeruliseks. Ühiskonnas on selgeid märke, et vaimse tervise häirete suhtes esineb stigmat, mis takistab inimesi abi otsimast. Samas näitavad vaimse tervise alased uuringud ja statistika, et vajadus vaimset tervist toetavate teenuste järele kasvab märgatavalt.

Parandama peab ravi- ja tugimeeskonna infovahetust

Olukorra parandamiseks toimus maikuus, rahvusvahelisel vaimse tervise tegude päeval Tehnopolist juhitud Connected Health klastri ja Janssen Eesti eestvedamisel depressiooni ravile innovatsioonituge pakkuv koosloome töötuba. Seal osalenud psühhiaatrid, perearstid, vaimse tervise õed, patsientide ja riigi esindajad jõudsid mitmete väljakutsete ja lahendusteni, mis ümbritsevad depressiooniga patsiente ja neid toetavaid ravimeeskondi.

Ürituse käigus jõuti järeldusele, et oluline on parandada ravi- ja tugimeeskonna vahelist kommunikatsiooni, et terviklikult ja tervishoiuressursse säästes jälgida ja toetada patsienti tema raviteekonnal. Praegu puudub selleks mugav platvorm, mistõttu liigub patsient erinevate ravi- ja tugimeeskondade vahel ilma vajaliku infota.

Samuti leiti, et rakendus võiks võimaldada kaugsuhtlust ravi- ja tugimeeskonnaga, küsida patsiendilt tagasisidet, saata meeldetuletusi ja motiveerida ning kontrollida ravi järgimist ja tulemuslikkust. Platvormi loomiseks löödi käed tarkvaraarendusettevõttega Thorgate.

Vaja on leida lahendusi, mis aitaksid teha koostöö tõhusamaks

Töötoas osalenud Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna vaimse tervise eksperdil Käthlin Mikiveril on hea meel, et ka erasektor on vaimse tervise teemasid tähtsustamas. Ta märkis, et õigeaegse ja parima võimaliku vaimse tervise toe ja ravi pakkumiseks on vaja leida süsteemis uusi lähenemisi, mis tõhustaksid patsiendi ja ravimeeskonna koostööd. “Kaasaegsed, teaduspõhised ja efektiivsed digilahendused on kindlasti üks selline võimalus,” ütles Mikiver.

Jannsen Eesti innovatsioonijuhi Kairi Kontkari sõnul oli rõõm näha töötoas osalejate avatust tehnoloogilistele lahendustele.

“Usume, et kõiki valdkonna osapooli sisuliselt kaasates on võimalik jõuda ideest eduka teostuseni. Eriti on see nii tervishoiuvaldkonna arenduste puhul, mis on vajaduste ja teostamise mõttes keerukad, osapooli on palju ning valdkond ise väga reguleeritud. Seega on meil hea meel, et vaimse tervise väljakutsed on Accelerate Estonia koostööplatvormi fookusvaldkonnaks, kuhu on võimalik selliste ideede teostamiseks kandideerida,” sõnas Kontkar.

Paralleelselt jätkab Jansseni Eesti meeskond koostööd eriala ekspertidega, et loodetavasti nii mõnigi teine töötoas esiletulnud vajadus ka reaalselt ära lahendada.

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol tervisetehnoloogia valdkonnajuhi ja Connected Health klastri juhi Piret Hirve sõnul oli meeldiv näha kõikide üritusel osalenute aktiivset ja asjatundlikku panustamist.

Hirve sõnul näitab see, et teema on oluline ja lahenduste leidmiseks ollakse valmis pingutama. Oluline on positiivset voogu kasutada, viia pakutud ideed järgmisele tasemele ning asuda tehnoloogiate otsingule, mis toetavad probleemide lahendamist.

“Connected Health klastri eesmärk ökosüsteemi lõimijana ongi selliste tulemuslike koosloome projektide juhtimine, et aidata realiseeruda tulevikulahendustel, mis tervishoiuvaldkonda arendades meile kõigile kasu toovad,” tõi Hirv välja.

Tarkvaraarendusettevõtte Thorgate konto võtmehaldur Taavi Uudami sõnul on vaimse tervise raviga seotud tehnilistest probleemidest küll palju räägitud, kuid nüüd on töötoas tekkinud selge vajaduse kirjeldus otse lõppkasutajatelt.

“Patsiendi raviteekond peab sujuma efektiivselt ja tõhusalt nii, et kogu ravimeeskond oleks kursis terve ravi ajalooga. Loodav lahendus, mis kandideerib ka Accelerate Estonia programmi, hoolitseb, et ükski patsient ei kaoks raviteekonnal ära ja ravimeeskond saaks pakkuda oma parimat abi ravi osutamisel,” leidis Uudam.

Skandinaavia ühe suurima teadus- ja ärilinnaku Tehnopol eesmärk on aidata kaasa maailmatasemel tehnoloogiaettevõtete tekkele ja kasvule Eestis ning toetada nende laienemist välisturgudele. Selleks pakutakse terviklikku lahendust ärikinnisvarast kuni vajaduspõhiste äriarendusteenusteni kolmes fookusvaldkonnas: tark linn, rohetehnoloogia ja tervisetehnoloogia. 

Mis on DigiPRO ja kes seda teevad? Loe siit

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Kolm korda nädalas

Telli DigiPRO uudiskiri

Kolm korda nädalas (esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti) spetsiaalne DigiPRO liikmetele tehtud kommenteeritud uudiskiri, et sa midagi olulist maha ei magaks. Iga uudiskirja magnet on meie ajakirjanike kirjutatud pikem artikkel, mis meie arvates võiks selles valdkonnas töötavaid inimesi huvitada ja neile vajalik olla